Oud-Heverlee

FzL_oudheverlee_voorlopig

Wachten op trein ‘start’

FzL_Oudheverlee_onze droom

Onze droom

Fzl_oudheverlee_voorlopig

Hiervoor doen we het

Het verhaal

Op 15 augustus 2020 is de vzw ‘Iedereen wind in de haren’ boven de doopvont gehouden. Nu nog starten.

Onze droom

Alle minder mobiele ouderen en inwoners van Oud-Heverlee ritten met een riksja aanbieden en hen zo terug in contact brengen met de natuur, de gemeente en de mensen die er wonen. En hen natuurlijk het leuke fietsgevoel (terug)geven.

Kortom: vereenzaming door beperkte mobiliteit tegengaan door een duurzaam alternatief aan te bieden om die mobiliteit te verhogen.

We geloven dat frisse buitenlucht en sociaal contact een boost geven aan zowel mentaal als fysieke welbevinden.

Ons project waarmaken

4 inwoners van Oud-Heverlee (Ann, Ann, Eddy, Luc) hebben in augustus 2020 de onafhankelijke vzw opgericht om deze droom te realiseren.
Ze willen samen de nodige centen en talenten verzamelen om een werking op te starten.

Luc vertelt: “Ons plan is klein te starten in het voorjaar van 2021 met een riksja voor inwoners en omwonenden van WZZ De Kouter. 

En dan groeien naar meer recreatieve en praktische ritten voor minder mobiele ouderen en inwoners in alle deelgemeenten van Oud-Heverlee met meer riksja’s en meer types fietsen, zoals duofietsen.

Om dat te realiseren,  zijn we op zoek naar mensen die ons project gewoonweg fantastisch vinden. En hun schouders er onder willen zetten.”

Praktisch

Enthousiaste doeners gezocht

Zo’n project staat of valt met een hechte groep vrijwilligers. Wie zoeken we concreet?

  • Piloten/chauffeurs om regelmatig ritten te maken met mindermobiele mensen. Je krijgt uiteraard een opleiding om met de riksja te rijden.
  • Planners voor de ritten: samen met een aantal partners (o.a. WZZ De Kouter, Thuiszorg, MMC/DAV) hopen we dat dit vlot verloopt. Maar een vrijwilliger die dat coördineert, is zeker geen overbodige luxe.
  • Logistieke steun, zoals de fiets(en) onderhouden, administratieve taken i.v.m. de vrijwilligerswerking en -verzekering… .

De nodige centen gezocht

Om op te starten en voor de werking algemeen is elke euro welkom voor:

  • de aankoop van riksja’s;
  • het onderhoud van en de stalling voor de riksja’s;
  • de verzekering voor de vrijwilligers en de riksja’s;
  • de vrijwilligerswerking;
  • de communicatie (o.a. website en sociale media);
  • de administratie en boekhouding.

Contactinfo

website: www.iedereenwindindeharen.be
e-mail: info@iedereenwindindeharen.be

FB: https://www.facebook.com/iedereenwindindeharen

Instagram: @windindeharen

Meer informatie lees je in de persmap najaar 2020