Hoegaarden

Ons verhaal

We zochten al een tijdje nieuwe manieren om onze bewoners op een leuke manier meer te laten bewegen en ook meer buiten te laten komen.

We stapten mee in het LEADER project Iedereen Mobiel, een samenwerking met provincie Vlaams-Brabant en Mobiel 21. Dit gaf ons de mogelijkheid minstens 1 fiets aan te kopen. We hebben eerst verschillende modellen uitgetest om zo te zoeken welke fiets voor onze bewoners het best was.

De bewoners waren direct verkocht. Ze kwamen terug op plaatsen waar ze al heel lang niet meer geweest waren. Vanwege het grote succes vroegen we ons lokaal bestuur of er geen budget was voor een tweede fiets. Het is altijd toffer om samen met 2 bewoners te fietsen dan met 1 bewoner. We kregen positief antwoord en we bestelden ineens 2 fietsen:

1 plateaufiets en 1 duofiets zodat zowel mobiele als minder mobiele bewoners konden mee gaan.

We kiezen tot op heden om enkel het opgeleid personeel of een opgeleide vrijwilliger te laten fietsen. Familieleden die graag meegaan kunnen volgen met hun eigen fiets.

PRAKTISCH

Reserveren

De bewoners die mee willen fietsen schrijven zich in via een briefje op de afdeling en deponeren dit in de fietsbrievenbus.

Goed nieuws

Ondertussen gaat het lokaal bestuur ook experimenteren met het ter beschikking stellen van een rolstoelfiets voor mindermobiele Hoegaardiers. Er komt een proefproject in 2022 met een huurfiets van vzw Werkplus.